8 Молитвени дни за християнско единство

Йерусалим

Библейски текстове, размишления и молитви за « Осемте дни » 18-25.01.2011г.

Първи Ден                     Църквата на Йерусалим
Иоил 2, 21-22.28-29   Аз ще излея от Моя Дух над всяка плът
Псалм 45                      Бог е сред него
Деян 2, 1-12                 А когато настана ден Петдесятница
Йоан 14, 15-21             Той е Духът на истината

Йерусалим
Йерусалим, снимка: "trevinwax.files.wordpress.com"

Началото на тази Седмица за молитва за единение между християните тръгва от Йерусалим в деня на Петдесятница, което ще рече в момента, в който Църквата започва своя собствен път.

Темата за тази Седмица е:

«Те постоянстваха в учението на Апостолите, в общението, в разчупването на хляба и в молитвите.»

Под «те» се има предвид първоначалната Църква на Йерусалим, родена в деня на Петдесятница, когато Утешителят, Духът на истината, слиза над първите верни, както това бе обещано от Бог, чрез пророк Иоил и чрез самия Господ Исус Христос във вечерта преди Неговата смърт. Всички тези, които живеят в продължение на деня на Петдесятница, живеят в продължение на първоначалната Църква на Йерусалим и нейния отговорник, Свети Яков. Тази Църква е нашата Църква – майка на всички. Тя ни дава образ или икона за единение на християните, за това се молим и ние през тази седмица.

Според древната източна традиция в продължение на първата християнска общност на Йерусалим се реализира църковната приемственост. Църквата на Йерусалим от апостолските времена е свързана с небесната Църква на Йерусалим, която на свой ред става икона на всички християнски Църкви. В знак на тяхната приемственост с Църквата на Йерусалим, всички Църкви трябва да съхранят « чертите » на първата християнска общност чрез своето постоянство към «учението на Апостолите, братското общение, разчупването на хляба и молитвите.

Съвременната Църква на Йерусалим живее специално своята приемственост с апостолската Църква на Йерусалим чрез скъпоценното свидетелство, което дава на истината. Нейното свидетелство дадено на Евангелието и нейната борба срещу несправедливостта ни напомнят, че молитвата за единение на християните е неделима от молитвата за мир и за справедливост.

Молитва

Милосърдни Боже всемогъщи, с голяма мощ ти събра първите християни на Йерусалим, чрез дара на Светия Дух, отричайки така земната власт на Римската империя. Направи и ние като първоначалната Църква на Йерусалим да можем да се обединим с вярност да проповядваме и да живеем Благата вест за помирение и мир, навсякъде, където съществуват неравенство и неправда. Ние Те молим, в името на Исус Христос, който ни освободи от връзките на греха и на смъртта. Амин.

Коментари

  1. Алиса 07.01.2013 в 8:46

    Блог catholicvt.net С Рождеством !=)
    Merry Christmas and a Happy New Year!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *