6 януари – БОГОЯВЛЕНИЕ (Тържество)

Четива:
Исаия 60, 1-6
Псалм 71
Ефесяни 3, 2-3.5-6
Матей 2, 1-12

 

Проповед на Папа Бенедикт XVI на Светата Литургия за Богоявление в Базиликата „Свети Петър“ във Ватикана – 6 януари 2006г.

Скъпи братя и сестри!

Светлината, появила се в нощта на Рождество, озарявайки Витлеемската пещера, където в мълчаливо обожание пребивават Мария, Йосиф и пастирите, днес заблестява пред всички. Богоявлението е тайна на светлината, представена символично от звездата, която води Мъдреците в техния път. Истинският светъл източник, обаче, „слънцето, което се ражда свише“ (Лука 1, 78), е Христос. В тайната на Рождество Христовата светлина се излива над земята и се разпространява в концентрични кръгове. На първо място – в Светото Семейство от Назарет: Дева Мария и Йосиф са озарени от божественото присъствие на Младенеца Исус. След това, светлината на Изкупителя се явява на пастирите от Витлеем, които, уведомени от ангела, стигат бързо до пещерата и намират там възвестения им знак: едно Дете, повито в пелени и положено в ясла (ср. Лука 2, 12). Пастирите, заедно с Мария и Йосиф, са „Остатъкът на Израил“ – бедните, anawim, на които се възвестява Благата Вест. Накрая, Христовата светлина достига и до Мъдреците, които са начатъкът на езическите народи. Остават в сянка йерусалимските дворци, където вестта за раждането на Месията бива, парадоксално, отнесена от Мъдреците, но не предизвиква радост, а страх и враждебни реакции. Такъв е тайнственият Божи план: „Светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, отколкото светлината, понеже делата им бяха лоши“ (Йоан 3, 19).

Но каква е тази светлина? Само предизвикваща размисъл метафора или образ, на който отговаря определена действителност? Апостол Йоан пише в Първото си Послание: „Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина“ (1 Йоан 1, 5). И по-нататък добавя: „Бог е любов“. Тези две твърдения, взети заедно, ни помагат да разберем по-добре, че светлината, явила се на Рождество, която днес се разкрива на езичниците, е Божията любов, проявена в Личността на Въплътеното Слово. Привлечени от тази светлина, пристигат Мъдреците от Изтока. В тайната на Богоявление, следователно, наред с движението отвътре навън се проявява и едно центростремително движение, което осъществява движението, вече вписано в Стария Завет. Източникът на тази динамика е Бог, Един в същността Си и Троичен в Своите Лица, Който привлича към Себе Си всичко и всички. Така въплътеното Лице на Словото се представя като принцип на помирението и на всемирното обединение (ср. Еф. 1, 9-10). То е окончателната цел на историята, крайната точка на един „изход“, на един провиденциален път на Изкуплението, чиято кулминация е Неговата смърт и възкресение. Затова на Тържеството Богоявление Литургията предвижда така нареченото „Възвестяване на Пасхата“: защото литургичната година обобщава целия ход на историята на спасението, чийто център е „Тридуумът на разпнатия, погребан и възкръснал Господ“.

В Литургията на Рождественското Време често се появява този стих от Псалм 97: „Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда“ (ст. 2). Църквата използва тези думи, за да подчертае „епифаничното“ измерение на Въплъщението: това, че Божият Син става Човек, Неговото навлизане в историята, е кулминационният момент на Божието саморазкриване на Израил и на всички народи. В Младенеца от Витлеем Бог се разкрива в унизеността на „човешката форма“, в „положението на слуга“, нещо повече – на разпнат (ср. Фил. 2, 6-8). Такъв е християнският парадокс. Именно това скриване е най-красноречивото „проявяване“ на Бога: смирението, бедността, самото безчестие на Страданията ни помагат да разберем какъв е наистина Бог. Лицето на Сина ни разкрива съвършено Лицето на Отца. Ето защо тайната на Рождество е, така да се каже, изцяло едно Богоявление. Проявяването й пред Мъдреците не добавя нищо ново към плана на Бога, но разкрива едно негово постоянно и съществено измерение: че „езичниците са призвани да бъдат сънаследници, да съставят едно тяло и да бъдат съпричастници в Христа Исуса чрез Божието обещание“ (Еф. 3, 6).

На пръв поглед верността на Бога към Израил и Неговото проявление пред езичниците биха могли да изглеждат като противоречащи си аспекти. Всъщност те са двете лица на една и съща монета. Защото според Писанията, именно като остава верен на основания на любовта Свой съюз с народа на Израил, Бог разкрива славата Си и на другите народи. „Благодат и вярност“ (Пс. 88, 2), „милост и истина“ (Пс. 84, 11) – това е съдържанието на славата на Бога, това е Неговото „име“, предназначено да бъде познато и почитано от хората от всеки език и нация. Но това „съдържание“ е неделимо от „метода“, който Бог избира, за да се открие – метода на абсолютна вярност към Завета, която достига върха си в Христос. Господ Исус е едновременно и неразделно „светлина за просвещение на езичниците и слава на Своя народ Израил“ (Лука 2, 32), както, вдъхновен от Бога, ще възкликне старецът Симеон, поемайки в ръцете си Младенеца, когато родителите Му Го представят в храма. Светлината, която просвещава народите – светлината на Богоявление, – се излъчва от славата на Израил – славата на Месията, роден според Писанията във Витлеем, „Давидовия град“ (Лука 2, 4). Мъдреците се покланят на това обикновено Дете в прегръдките на Майка Му Мария, защото в него разпознават източника на двойната светлина, която ги е водила: светлината на звездата и светлината на Писанията. Разпознават в Него Царя на юдеите, славата на Израил, но също така и Царя на всички народи.

В литургичния контекст на Богоявление се проявява и тайната на Църквата и на нейните мисионерски измерения. Тя е призвана да помага да заблести в света Христовата светлина, като я отразява в себе си така, както луната отразява светлината на слънцето. В Църквата се осъществяват древните пророчества за светия град Йерусалим, като прекрасното пророчество на Исаия, което чухме преди малко: „Вдигни се, светлей; защото дойде твоята светлина … И народите ще дойдат към твоята светлина, и царете – към сиянието, което изгрява над тебе“ (Ис. 60, 1-3). Това трябва да правят учениците на Христос: научени от Него да живеят в стила на Блаженствата, те трябва да привличат чрез свидетелството на любовта всички хора към Бога: „Така да светне пред човеците светлината ви, за да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец“ (Мат. 5, 16). Слушайки тези думи на Исус, ние, членовете на Църквата, не можем да не си дадем сметка за всички недостатъци на човешката ни същност, белязана от греха. Църквата е свята, но е формирана он мъже и жени с техните ограничения и грешки. Единствен Христос е, Който, дарявайки ни Светия Дух, може да преобрази нашата нищета и да ни обновява постоянно. Той е светлината на народите, „lumen gentium“, Който е избран да озари света чрез Своята Църква (cfr Conc. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 1).

„Как може да стане това?“ – питаме се и ние с думите, които Дева Мария отправя към Архангел Гавриил. Именно тя, Майката на Христос и на Църквата, ни дава отговора: със своя пример на пълна отдаденост на Божията воля – „fiat mihi secundum verbum tuum“ („Нека ми бъде по Твоята воля!“ – Лука 1, 38). Тя ни учи да бъдем „явление“ на Господа, като имаме сърца, отворени за благодатта и за вярното следване на словото на нейния Син – светлина на света и крайна цел на историята.

Така да бъде!

 

Коментари

  1. море в турция 07.01.2013 в 6:42

    Хубаво е да знаеш истории като това че Дева Мария и Йосиф са озарени от божественото присъствие на Младенеца Исус. След това, светлината на Изкупителя се явява на пастирите от Витлеем, които, уведомени от ангела, стигат бързо до пещерата и намират там възвестения им знак: едно Дете, повито в пелени и положено в ясла . Пастирите, заедно с Мария и Йосиф, са „Остатъкът на Израил“ – бедните, anawim, на които се възвестява Благата Вест все пак това са хубави празници, които трябва да ги уважаваме и почитаме и знаейки тези неща, можем да разкажем на децата си, и ще се запазят по дълго време.Страхотна статия благодаря.Клипа е разкошен радвам се че го изгледах.

  2. Patricia 07.01.2013 в 1:06

    I’ve learn several excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you put to make the sort of great informative site.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com