6 август – Преображение Господне (Празник)

Четива:
Даниил 7, 9-10.13-14
Псалм 96
Матей 17, 1-9

Това евангелско събитие е свързано с пътуването на Исус към Йерусалим, където трябва да се осъществи кулминацията на Неговата мисия на земята – Неговата смърт на кръста за спасението на човечеството. За да подготви учениците Си за предстоящите събития, Господ се изкачва заедно с Петър, Яков и Йоан на планината Тавор, където изцяло се преобразява в небесна светлина. Явяват се Мойсей и Илия като знаци на Закона и Пророците, а Сам Отец потвърждава от небесата: „Този е Моят възлюбен Син, в когото е Моето благоволение. Него слушайте!“ (Мат. 17, 1-9).

Четиво от Римския Бревиарий за Празника Преображение Господне

Из „Слово, произнесено в деня на Преображение Господне“ на Анастасий Синаит, Епископ

(Nn. 6-10; M?langes d’arch?ologievet d’histoire, 67 [1955] 241-244)

На планината Тавор Исус разкри на Своите ученици тайната на Своето Преображение. Той им бе говорил за Божието царство и за своето второ пришествие в славата. Но явно всичко това не бе за тях достатъчно убедително. Тогава, за да направи вярата им силна и дълбока, и чрез настоящи факти да достигнат до смисъла на бъдещите събития, Господ пожела да им покаже блясъка на Своята божественост и така да им разкрие  предварителния образ на небесното царство. И за да не би в очакване на тези неща вярата им да отслабне, Той ги предупреди с думите: Тук, сред вас, има някои, които няма да умрат, докато не видят Сина човечески да идва в славата на Отца Си (ср. Мат. 16, 28).

От своя страна, за да покаже, че Христос може да направи всичко, което пожелае, евангелистът добавя: „След шест дни Исус взе със Себе Си Петър, Яков и Йоан, брат му, и възведе ги насаме на висока планина. И се преобрази пред тях: и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина. И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с Него“ (Мат. 17, 1-3).

Такава е прекрасната действителност на настоящия празник, тази е тайната на спасението, която се извършва днес за нас на планината, това е, което сега ни обединява: смъртта, и заедно с нея – славата на Христа.

За да разберем съкровената същност на тезе несравними и свети тайни заедно с избраните и озарени Христови ученици, да слушаме Бога, Който с тайнствения Си глас ни зове непрестанно от висините при Себе Си. да тръгнем за там незабавно. Нещо повече, смея да кажа, да отидем там като Исус, Който сега от небето е наш Водач , Който ни посочва пътя. С Него ще бъдем обгърнати от онази светлина, която само очите на вярата могат да видят. Нашият духовен облик ще се преобрази и ще бъде изграден по Негов образ. Като Него ще навлезем в постоянно състояние на преображение, защото ще станем участници в божественото естество и ще бъдем приготвени за блажения живот.

Да бързаме, радостни и изпълнени с доверие, там, където Той ни зове, да навлезем в облака, да станем като Мойсей и Илия, като Яков и Йоан.

Да се оставим като Петър да бъдем обзети изцяло от видението на Божията слава. Да позволим да бъдем преобразени от това славно Преображение, да бъдем изведени от земята и отведени от света. Да изоставим плътта, да изоставим сътворения свят и да се насочим към Твореца, на Когото Петър, изпаднал в екстаз и извън себе си казва: „Господи, добре е за нас да бъдем тук (Мат. 17, 4).

Наистина, Петре, е „добре за нас да бъдем тук“, с Исус, и да останем тук през всички векове. Има ли нещо по-щастливо, по-скъпоценно и по-свято от това да бъдем с Бога, да Му бъдем угодни, да се намираме в Неговата светлина?

Разбира се, всеки от нас чувства, че Бог е с него и че бива преобразяван по Негов образ. Нека тогава възкликне с пълен глас: „Добре е за нас да бъдем тук“, където всичко е блясък, радост, блаженство и ликуване. Да останем тук, където душата остава потопена в мира, в спокойствието и в насладата; тук, където Христос ни разкрива лика Си; тук, където Той живее с Отца. Ето че Той идва на мястото, където се намираме и ни казва: „Днес спасението влезе в този дом“ (Лука 19, 9). Тук са събрани всички вечни съкровища. Тук се виждат като в огледало образите на първите плодове и на реалността на бъдещите векове.

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *