30 април – СВЕТЛА СЪБОТА

30 април – СВЕТЛА СЪБОТА

Четива:

Деяния 4, 13-21

Псалм 117

Марко 16, 9-15

Четиво от Римския Бревиарий за Светла Събота

Из „Йерусалимски Катехизис“

(Catech. 22, Mistagogica 4, 1.3-6.9; Patrologia Graeca 33, 1098-1106)

В нощта, когато бе предаден, Господ Исус взе хляб, и след като благодари, го преломи и го даде на учениците Си, като каза: Вземете и яжте; това е Моето тяло. И като взе чашата, благодари и каза: Вземете и пийте; това е Моята кръв (ср. 1 Кор. 11, 23). След като Той обяви и каза за хляба: „Това е Моето тяло“, кой ще се осмели още да се съмнява? И кой ще се усъмни, че не е Неговата кръв, след като Той го потвърди и каза: „Това е Моята кръв“?

Затова да ги приемаме, напълно сигурни, че са Тялото и Кръвта Христови. Под знака на хляба ти се дава Тялото, а под знака на виното – Кръвта, та като приемаш Тялото и Кръвта Христови, да станеш едно тяло и една кръв с Христа. Приемайки в нас Неговото Тяло и Неговата Кръв, ние се превръщаме в носители на Христос, и нещо повече: според Свети Петър ставаме участници в божественото Му естество.

Веднъж Исус, спорейки с юдеите, казва: Ако не ядете Моята плът и не пиете Моята кръв, няма да имате във вас живот (ср. Йоан 6, 53). И понеже те не разбраха в истинския му духовен смисъл казаното, си отидоха разгневени, мислейки си, че ги кара да ядат човешка плът.

Старият Завет познаваше хлябовете на предложението, но понеже те принадлежаха на Стария Завет, вече ги няма. В Новия Завет има само един небесен хляб и само едно питие за спасение, които освещават душата и тялото. Както хлябът принася полза на тялото, така и Словото носи огромна полза на душата.

Затова да не гледаме на евхаристичните хляб и вино като на обикновени и с нищо незабележителни неща. Те са Тялото и Кръвта Христови, както Сам Господ каза. Дори сетивата ти да те карат да се съмняваш, нека вярата ти да те направи убеден и сигурен.

След като си добре подготвен за тези неща и си изпълнен с най-чиста вяра, вярвай, че това, което ти изглежда като хляб, не е хляб, макар да има вкус на хляб, а е Тялото Христово. Вярвай, че това, което ти изглежда вино, не е вино, дори да го чувстваш на небцето ти като вино, а е Кръвта Христова. За тези божествени реалности още в древността говори в Псалмите Давид: „Хляб, който укрепва сърцето на човека, и олио, от което блести лицето му“ (Пс. 103, 15).

Искай от небето с лице, озарено от чиста съвест, да съзерцаваш Господнята слава като в огледало, и върви от слава към слава в Христа Исуса, нашия Господ. На Него чест, могъщество и слава във вековете на вековете. Амин.

Коментари

Няма добавени коментари!