24 юли – XVII Неделя през годината

Четива:

1 Царства 3, 5.7-12
Псалм 118
Римляни 8, 28-30
Матей 13, 44-52

Четиво от Римския Бревиарий за XVII Неделя през годината

Из „Слова“ на Свети Цезарий от Арл, Епископ

(Слово 25, 1; CCL 103, 111-112)

„Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани“ (Мат. 5, 7). Толкова сладка е думата „милосърдие“, възлюбени братя, но колко по-сладка от името е нейната същност! Но, макар всички да искат да получат милосърдие, не всички се държат така, че да го заслужат. Докато всички искат да им бъде оказано милосърдие, малцина са тези, които оказват милосърдие на другите.

Човече, с каква смелост дръзваш да искаш онова, което отказваш да дадеш на другите? Който желае да получи милосърдие на небето, той трябва да го оказва на тази земя. Понеже всички ние, възлюбени братя, желаем да получим милосърдие, да се стремим да го оказваме на този свят, за да ни освободи то в другия. защото на небето има милосърдие, до което се достига чрез милосърдието, оказано на земята. Писанието казва във връзка с това: Господи, Твоята милост е до небесата (ср. Пс. 35, 6).

Съществува, прочее, земно милосърдие и небесно милосърдие, човешко милосърдие и Божие милосърдие. Кое е човешкото милосърдие? Онова, което вижда нищетата на бедните. А кое е Божието милосърдие? Без съмнение е онова, което опрощава греховете ти.

Всичко, което човешкото милосърдие дава по време на земното ни странстване, Божието милосърдие го връща в небесното отечество. На тази земя Бог е гладен и жаден в лицето на всички бедни хора, както Сам Той казва: „Доколкото сте сторили това на едного от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го сторили“ (Мат. 25, 40). Бог, който е благоволил да въздава отплата на небето, желае да получава тук, на земята.

А кои сме ние, които, когато Бог дарява, желаем да получаваме, а когато Той иска от нас, не желаем да даваме? Когато един бедняк е гладен, гладува Христос, както Сам Той е казал7:“Гладен бях, и не Ми дадохте да ям“ (Мат. 25, 42). Затова не презирай нищетата на бедните, ако искаш да се надяваш със сигурност, че ще ти бъдат простени греховете. Христос, братя, е гладен; Той благоволи да гладува и жадува във всички бедни хора. За онова, което получава на земята, Той се отплаща на небето.

Какво искате, братя, и за какво се молите, когато идвате на църква? Със сигурност не нещо друго, а Божието милосърдие. В такъв случай оказвайте земното милосърдие и ще получите Божието. Беднякът иска от тебе; и ти искаш от Бога. Той те моли за къшей хляб; ти се молиш за вечен живот. Давай на бедния, за да заслужиш да получиш от Христа. Чуй Неговите думи: „Давайте, и ще ви се даде“ (Лука 6, 38). Не зная как се осмеляваш да претендираш за получиш, след като не желаеш да даваш. Затова, когато идвате на църква, не отказвайте да давате на бедните милостиня, пък била тя и скромна, според вашите възможности.

 

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *