17 септември – Свети Роберт Белармин, Епископ и Църковен Учител (Възпоминание по избор)

Свети Роберт Белармин е роден на 4 октомври 1542 г. в благородно семейство в Монтепулчано (Италия). По майчина линия е племенник на Папа Марцел II (1555). През 1560 г. постъпва в Обществото на Исус (Ордена на Йезуитите) и е ръкоположен …