28 август – Свети Августин, Епископ и Църковен Учител (Възпоминание)

  Свети Августин е роден на 13 ноември 354 г. в Тагасте (Римска Африка, дн. в Алжир). Благочестивата му майка Света Моника го възпитава в християнски дух. От млад проявява изключителни интелектуални качества. Получава блестящо образование и става прочут оратор. …