РИМСКИТЕ ПЪРВОСВЕЩЕНИЦИ: 93. СВЕТИ ПАВЕЛ I, Папа

  Павел, син на Константин, произхожда от благородния римски род Орсини. Роден е през 700 г. и е брат на Папа Стефан II. Като дякон помага на брат си в управлението на новосъздадената през 754 г. Папска държава и е …