Представяне на българския превод на Енцикликата “Pacem in terris” във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново (20.03.2014 г.) – снимки

За снимките сърдечно благодарим на Г-жа Емилия Христоскова, Шеф на протокола на Председателя на БАН