РИМСКИТЕ ПЪРВОСВЕЩЕНИЦИ: 91. СВЕТИ ЗАХАРИЯ, Папа

Захария е роден през 679 г. в гръцко семейство в Санта Северина (Калабрия, Южна Италия); син е на Полихромий. Много благочестив и ерудиран, става бенедиктински монах в Латеран (Рим). Прочут оратор, той превежда на гръцки език „Диалозите“ на Свети Григорий …