Ден: 12.03.2014

Енорийско съобщение

Енорийско съобщение

Българската Академия на Науките и Великотърновския Университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще представят на 20 март 2014 г. (четвъртък) от 15, 30 ч. в зала № 321 (в Ректората) на Университета  българския превод на Енцикликата „Pacem in terris“ на …

РИМСКИТЕ ПЪРВОСВЕЩЕНИЦИ: 88. КОНСТАНТИН, Папа

РИМСКИТЕ ПЪРВОСВЕЩЕНИЦИ: 88. КОНСТАНТИН, Папа

  Константин, сириец по произход, е роден през 664 г. в Тир. Субдядон на Римската Църква, присъства на Трулския Събор в Константинопол през 692 г., чиито решения не се приемат от Папа Сергий I и неговите приемници. Избран е за …