Day: 12.11.2012

12 ноември – Свети Йосафат Кунцевич, Епископ и Мъченик (Възпоминание)

Иван Кунцевич е роден през 1580 г. н град Владимир Волински (дн. в Украйна, тогава в границите на Полша), в семейството на украински православни дворяни. Присъединява се към Католическата Църква от източен обряд и през 1604 г. постъпва в Ордена …