29 август – Мъченичество на Свети Йоан Кръстител (Възпоминание)

Йоан Кръстител, Христовият Предтеча, не се страхува да изобличава всеки, който дръзва да престъпи Божия Закон, дори това да е самият Ирод, цар на Юдея, взел за съпруга братовата си жена Иродиада. Затова царят го хвърля в тъмница,  а Саломе, …