Нашата енория беше посетена от група от Белуно (Belluno), Италия (снимки, 19 юли 2012г.)