1. СВЕТИ ПЕТЪР АПОСТОЛ

„Аз ти казвам: ти си Петър, и върху този камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да надделеят над нея“ (Мат. 16, 18). С тези думи Исус утвърждава първенството (примата) на Свети Петър и неговите наследници в Своята …