15 август – ОТНАСЯНЕ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ В НЕБЕТО (Тържество)

Четива: Откровение 11, 19а; 12, 1-6а. 10аб Псалм 44 1 Коринтяни 15, 20-27а Лука 1, 39-56 Четиво от Римския Бревиарий за Тържеството на Блажена Дева Мария, Отнесена в небето Из Апостолическата Конституция „Munificentissimus Deus“ на Пий XII, Папа (AAS 42 …