Ден: 07.07.2011

Посетихме църквата „Св. Св. Петър и Павел“ в Драгомирово

Църквата „Св. Св. Петър и Павел“ в с. Драгомирово, обл. Велико Търново, е построена през 1922 г. за т. нар. „букурещчани“ – българи католици, преселници от селищата Чопля и Попещи край Букурещ. За църквата се грижат Отците Пасионисти.