23 април – ВЕЛИКА СЪБОТА

23 април – ВЕЛИКА СЪБОТА Четиво от Римския Бревиарий за Велика Събота Из една древна „Хомилия за Велика Събота“ ( Patrologia Graeca 43, 439, 451.462-463 ) Какво е станало? Днес на земята цари толямо мълчание, голямо мълчание и самота. Голямо …