IV неделя на Великия Пост

3 април – IV Неделя на Великия Пост „Laetare” – “Радвайте се”