Тържеството на Свети Йосиф – информация и четиво от Римския Бревиарий

Когато евангелистите говорят за Свети Йосиф, винаги го наричат „праведен”. Това определение най-добре характеризира светостта му, която произтича от пълното и всеотдайно приемане на Божията воля, на Божия план в живота му, който се изразява в бащинската