Втора неделя през годината – четива

16 януари – II Неделя през годината Четива: Исаия 49, 3.5-6 Псалм 39 1 Коринтяни 1, 1-3 Йоан 1, 29-34