10 август – XIX Неделя през годината

Четива:
1 Царства (=3 Царства) 19, 11-13
Псалм 84
Римляни 9, 1-5
Матей 14, 22-33

 

Катехизис на Папа Франциск по време на Генералната Аудиенция в Аулата „ПавелVI“ на Ватикана – 6 август 2014 г.

 

Църквата: 3. Нов съюз и нов народ

Скъпи братя и сестри, добър ден!

 

evangelizzare.files.wordpress.com

В предишните катехизиси видяхме как Църквата представлява един народ – народ, приготвен с търпение и любов от Бога, към който всички ние сме призвани да принадлежим. Днес бих искал да представя новото, което характеризира този народ. Става дума наистина за един нов народ, основан върху новия съюз, установен от Господа Исус чрез дара на Неговия живот. Това ново не отрича предишния път, нито му се противопоставя, а го продължава, води го към нова цел.

1. Има един много показателен образ, който свързва Стария и Новия Завет: това е Йоан Кръстител. За синоптичните Евангелия той е „Предтечата“ – онзи, който приготвя идването на Господа, като призовава народа към обръщане на сърцата и приемане на вече близкото Божие утешение. За евангелието на Йоан той е „свидетел“, тъй като ни помага да видим в Исус Онзи, Който идва свише, за да прости греховете ни и да направи от Своя народ Своя невяста, пръв плод на новото човечество. Като „Предтеча“ и „свидетел“, Йоан Кръстител заема централно място в цялото Писание, тъй като е мост между пророчествата и тяхното осъществяване в Исус Христос. Със своето свидетелство Йоан ни сочи Исус, кани ни да Го последваме, и ни казва откровено, че това изисква смирение, покаяние и обръщане. Това е покана за смирение, покаяние и обръщане.

2. Както Мойсей сключва съюза с Бога по силата на Закона, получен на Синай, така и Исус, от един хълм на брега на Галилейското езеро, дава на Своите ученици и на тълпата едно ново учение, което започва с Блаженствата. Мойсей дава Закона на Синай, а Исус – новият Мойсей, – дава Закона на онзи хълм на брега на Галилейското езеро. Блаженствата са пътят, който Бог показва като отговор на желанието за щастие, присъщо на всеки човек; те усъвършенстват заповедите на Новия Завет. Ние сме свикнали да учим Десетте Заповеди – разбира се, всички вие ги знаете, учили сте ги на катехизис, – но не сме свикнали да повтаряме Блаженствата. Затова да се опитаме да си ги припомним и да ги отпечатаме в сърцата си. Да направим нещо: аз ще ги казвам едно след друго, а вие ще ги повтаряте. Съгласни ли сте?

Първото: „Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно“ (Аулата повтаря).

„Блажени плачещите, защото те ще се утешат“ (Аулата повтаря).

„Блажени кротките, защото те ще наследят земята“ (Аулата повтаря).

„Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят“ (Аулата повтаря).

„Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани“ (Аулата повтаря).

„Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога“ (Аулата повтаря).

„Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии“ (Аулата повтаря).

„Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно“ (Аулата повтаря).

„Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каквато и да е лоша дума заради Мене“. Ще ви помогна: (повтаря с хората): „Блажени сте  вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каквато и да е лоша дума заради Мене“.

„Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата“ (Аулата повтаря).

Чудесно! Нека направим нещо: ще ви дам домашно за вкъщи, задача, която да изпълните у дома. Вземете Евангелието, което носите с вас … Помнете, че трябва винаги да носите едно малко Евангелие с вас, в джоба, в чантата, винаги – онова, което имате вкъщи. Носете Евангелието, и в първите глави на Матей – мисля, че в 5-та глава, – са Блаженствата. И днес, и утре, у дома, прочетете ги. Ще направите ли това? (Аулата: Да!) За да не ги забравите, защото това е Законът, който ни дава Исус! Ще го направите ли? Благодаря!

В тези думи е цялата новост, донесена от Исус, и цялата новост на Исус е в тези думи. Всъщност Блаженствата са портрет на Исус, Негова житейска форма. Те са пътят, истинското щастие, което и ние можем да постигнем с благодатта, която Исус ни дарява.

3. Освен новия Закон, Исус ни дава и „протокола“, по който ще бъдем съдени. При края на света ние ще бъдем съдени. И касви въпроси ще ни бъдат зададени? Какви са тези въпроси? Какъв е протоколът, по който ще ни съди съдията? Намираме го в 225-та глава от Евангелието на Матей. Днес задачата ви е да четете пета глава от Евангелието на Матей, където са Блаженствата. И да четете 25-та глава, където е протоколът, въпросите, които ще ни бъдат зададени в деня на съда. Няма да имаме титли, кредити или привилегии, които да изтъкнем. Господ ще ни познае, ако и ние на свой ред Го познаем в бедния, в гладния, в бедния и отхвърления, в страдащия и самотния … Този е един от фундаменталните критерии за оценка на нашия християнски живот, с който Исус ни приканва да да се сравняваме всеки ден. чета Блаженствата и мисля какъв трябва да бъде християнският ми живот, и след това правя изпит на съвестта си с тази 25-та глава на Матей. Всеки ден: направих това, направих онова, направих трето … Това ще ни е от полза! Това са прости, но конкретни неща.

Скъпи приятели, новият съюз се състои именно в това: да се познаем в Христа, обгърнати от милосърдието и състраданието на Бога. Това е, което изпълва сърцата ни с радост; това е, което прави от живота ни красиво и достоверно свидетелство за Божията любов към всички братя, които срещаме всеки ден. Помнете вашите задачи! Глава 5-та на Матей и глава 25-та на матей. Благодаря!

 

 

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *