Престол на Свети Апостол Петър

22 февруари

Престол на Свети Апостол Петър

Празник

Четива:

1 Петър 5,1-4

Псалм 22

Матей 16,13-19

С този празник Католическата Църква чества особената мисия – примата (първенството), който Христос поверява на Апостол Петър. Престолът е символ на авторитета и учителната власт на Римския Първосвещеник (Папата). Когато Исус в Кесария Филипова задава въпрос на учениците Си: «А вие за кого Ме мислите?», Петър, вдъхновен свише, отговаря от името на всички: «Ти си Христос, Син на живия Бог» ( Мат. 16,16). В този момент Исус го обявява за камъка, върху който ще изгради Своята Църква, над която няма да надделеят портите адови. След Възкресението Си Исус отново утвърждава Петър за глава на зараждащата се Църква: «Паси Моите овци» ( Йоан 21,15-17). Празникът подчертава значението на служението на римските епископи като наследници на Свети Петър за чистотата на вярата и единството на Божия народ – Христовата Църква.

Четиво от Римския Бревиарий за Празника Престол на Свети Апостол Петър

Из «Слова» на Свети Лъв Велики, Папа

(Слово 4, за годишнината на неговото избиране, 2-3; Patrologia Latina 54 149-151)

Сред всички хора единствено Петър е избран да бъде първият, който да призове народите към спасение и да бъде глава на всички Апостоли и на всички Отци на Църквата. Много са свещениците и пастирите сред Божия народ, но истинският водач на всички е Петър, под върховното водителство на Христос. Възлюбени, Бог пожела да направи така, че този човек да вземе участие в Неговата власт по велик и чуден начин. И ако е пожелал и останалите князе на Църквата да споделят това участие, то това става винаги чрез него, който предава на другите онова, което не им е отказано.

Господ пита всички Апостоли какво мислят хората за Него и всички дават един и същ отговор, който все още е неясен израз на общото човешко незнание. Но когато Апостолите са запитани какво е личното им мнение, първият, който изповядва вярата в Господа е онзи, който е пръв и в апостолското достойнство.

Той казва: «Ти си Христос, Син на живия Бог». И Исус му отговаря: «Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, който е на небесата» ( Мат. 16,16-17). Което означава: Ти си блажен, защото Моят Отец те е научил, и не си се оставил да бъдеш заблуден от човешкото мислене, а си бил научен от небесно вдъхновение. Моята същност не ти бе открита от плът и кръв, а от Онзи, на Когото съм единороден Син. Исус продължава: «И Аз ти казвам», тоест, както Моят Отец ти откри божествеността Ми, така и Аз ще ти открия твоето достойнство. «Ти си Петър», което означава, че щом Аз съм непоклатим камък, крайъгълният камък, който направи от двата народа само един народ (Еф. 2,14.20), основа, която никой друг не може да замени, така и ти си камък, защото Моята сила те прави устойчив. Така властта Ми се предава и на тебе чрез участие. «И на този камък ще съградя Църквата Си, и портите адови няма да й надделеят» (Мат. 16,18). С други думи, на тази здрава основа желая да построя вечния Си храм. Моята Църква, предназначена да се въздигне до небето, трябва да се опира на крепкостта на тази вяра.

Портите адови не могат да попречат на изповядването на вярата, връзките на смъртта нямат власт над него. То е слово на живот, което издига на небето онзи, който го приема, и проваля в ада онзи, който го отхвърля. Затова на Свети Петър е казано: «Ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата» (Мат. 16,19). Разбира се, правото да осъществяват тази власт е предадено и на другите апостоли, това съществено право преминава към всички князе на Църквата. Но не е случайно, че само на един е връчено онова, което е предназначено за всички. Тази власт е поверена лично на Петър, защото достойнството на Петър надвишава достойнството на всички, които ръководят Църквата.

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *