Благодарности

Църквата е ремонтирана благодарение на „Реновабис“.