Благодарности

Църквата е ремонтирана благодарение на „Реновабис“.

Църквата е ремонтирана благодарение на „Реновабис“.