Година на Вярата – от 11 октомври 2012г. до 24 ноември 2013г.

Година на вярата, лого, български език

Година на вярата, лого, български език