Снимки от заключителния концерт на Фестивала в Белозем, 31 август 2012г.