13 април – СВЕТЪЛ ПЕТЪК

Четива:
Деяния 4, 1-12
Псалм 117
Йоан 21, 1-14

 

Катехизис на Папа Бенедикт XVI по време на Генералната Аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана – 7 април 2010 г.

Пасхалното Осмодневие

Скъпи братя и сестри!

Поредната Генерална Аудиенция в сряда е изпълнена днес със светлата радост на Пасхата. Защото в тези дни Църквата чества тайната на Възкресението и изпитва голяма радост, произтичаща от Благата Вест за Христовия триумф над злото и над смъртта. Радост, която продължава не само през Пасхалното Осмодневие, а обхваща и петдесетте дни до Петдесятница. След плача и ужаса на Велики Петък, след изпълненото с очакване мълчание на Велика Събота, идва прекрасната вест: „Господ наистина възкръсна и се яви на Симон!“ (Лука 24, 34). В цялата история на света тази е „Благата Вест“ в най-прекия смисъл на думата, това е Евангелието, възвестявано и предавано през вековете от поколение на поколение.

Христовата Пасха е върховен и ненадминат акт на Божието всемогъщество. Тя е абсолютно изключително явление, най-хубавият и зрял плод на „Божията тайна“. Толкова е изключителна,  че е невъзможно да бъдат описани онези нейни измерения, които убягват на човешката ни способност за познание и изследване. Обаче тя е и исторически, реален факт, засвидетелстван и документиран. Тя е събитието, на което се основава цялата ни вяра. Тя е основата та това, в което вярваме, и главната причина да вярваме.

Новият Завет не описва Христовото Възкресение така, както е станало. Предава единствено свидетелствата на онези, с които Христос се среща лично, след като възкръсва. Трите синоптични Евангелия ни разказват, че тази новина – „Той възкръсна!“ – е възвестена в началото от ангели. Затова е вест, която идва от Бога; но Бог веднага я поверява на Своите „благовестители“, за да я възвестяват на всички. И така самите ангели приканват жените, дошли рано сутринта при гроба, да отидат и да кажат на учениците: „Той възкръсва от мъртвите и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите“ (Мат. 28, 7). По този начин, чрез жените от Евангелието, божественият мандат достига до всички и до всекиго, та и те на свой ред да предават на другите с вярност и кураж същата прекрасна, радостна и изпълнена с щастие вест.

Да, скъпи приятели, цялата ни вяра се основава на постоянното и вярно предаване на тази „Блага Вест“. И днес ние искаме да изкажем на Бога дълбоката си благодарност за безбройните множества вярващи в Христа, които са ни предшествали във вековете, задето те никога не са изневерявали на своя мандат да възвестяват полученото Евангелие. Благата Вест на Пасхата, следователно, изисква действието на ентусиазирани и смели свидетели. Всеки Христов ученик, всеки един от нас, е призван да бъде свидетел. „Вестта“ за новия живот в Христа трябва да заблести в живота на християнина, трябва да бъде жива и действена в оногова, който я носи, наистина способна да променя сърцата и цялото съществуване. Тя е жива най-вече защото Самият Христос е нейната жива и живителна душа. Това ни припомня Марко в края на своето Евангелие, където пише, че Апостолите „отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше, и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придружаваше“ (Марк. 16, 20).

Делото на Апостолите е и наше дело, както и на всеки вярващ, на всеки ученик, станал „благовестител“. Защото сме сигурни, че Господ и днес, както и вчера, действа заедно със своите свидетели. Този факт можем да отбележим всеки път, когато виждаме да покълват кълновете на истински и траен мир, там, където начинанията и примерът на християните и на хората с добра воля са движени от уважение към справедливостта, от търпелив диалог, от съзнателно уважение към другите, от безкористност, жертвата ни като личности и като общност. За съжаление, виждаме в света и толкова много страдание, толкова много насилие, толкова много неразбирателство. Честването на пасхалната Тайна, радостното съзерцаване на Възкресението на Христа, Който победи греха и смъртта със силата на Божията любов, е добра възможност да преоткрием и да изповядваме още по-убедено нашето упование във възкръсналия Господ, Който придружава свидетелите на Своето Слово и извършва чудеса заедно с тях. Ще бъдем наистина и докрай свидетели на възкръсналия Исус, когато позволим да се прояви в нас чудото на Неговата любов; когато в нашите думи, и още повече в делата ни, когато са в пълно съответствие с Евангелието, ще могат да се познаят гласът и ръката на Самия Исус.

Така че Господ ни изпраща навсякъде като Свои свидетели. Но можем да бъдем такива само като тръгнем и като постоянно се връщаме към пасхалния опит, който Мария от Магдала изразява, възвестявайки на другите ученици: „Видях Господа“ (Йоан 20, 18). В тази лична среща с Възкръсналия се намира непоклатимата основа и главното съдържание на нашата вяра, бистрият и непресъхващ извор на нашата надежда, огнената динамика на нашата любов. Така християнският ни живот ще се съгласува напълно с вестта, че „Христос Исус наистина възкръсна“. Затова да позволим да ни завладее притегателната сила на Христовото възкресение. Нека Дева Мария ни подкрепя с покровителството си и да ни помага да вкусим напълно пасхалната радост, за да можем да я отнесем на свой ред на всички наши братя.

Още веднъж, Честита Пасха на всички!