РИМСКИТЕ ПЪРВОСВЕЩЕНИЦИ: 3. СВЕТИ КЛЕТ (АНАКЛЕТ), Папа и Мъченик

  Векове наред в Католическата Църква битува мнението, че вторият след Свети Петър Епископ на Рим – Свети Лин, е бил наследен последователно от двама Папи със сходни имена: Клет...

 

Вулканът Везувий

Вулканът Везувий

Векове наред в Католическата Църква битува мнението, че вторият след Свети Петър Епископ на Рим – Свети Лин, е бил наследен последователно от двама Папи със сходни имена: Клет и Анаклет. Това виждане се поддържа от официалната през Средновековието хронология на Римските първосвещеници – „Liber Pontificalis“, чиито данни за първите три века след Христа са почерпени от списъка  „Catalogus Liberianus“  от 354 г., застъпващ това становище. Още в Древността обаче според някои християнски автори, сред които Свети Ириней Лионски (135/140-ок. 200), Евсевий Кесарийски (265-340) и Свети Августин (354-430), става дума за едно и също лице. Големият френски църковен историк Луи Дюшен (1843-1922) убедително доказва, че името „Клет“ е умалително от „Анаклет“ и че не може да се говори за двама различни епископи. От 1947 г. този Папа фигурира в списъка на Римските Първосвещеници като Клет (Анаклет), и идентичността му не се поставя  под съмнение от никой учен.

 

СВЕТИ КЛЕТ (АНАКЛЕТ)

СВЕТИ КЛЕТ (АНАКЛЕТ)

Свети Клет (Анаклет) е роден в Атина или в Рим, в гръцко семейство, преселило се в столицата от този град. Близък сътрудник на Свети Апостол Петър, след смъртта на Свети Лин ок. 76/80 г. той заема мястото му като Епископ на Рим. Данните за понтификата му са оскъдни. Това е време на мир и стабилност за Римската империя, когато на престола е императорът от Флавиевата династия Веспасиан (69-79), наследен от сина си Тит (79-89). Сред предизвикалите отзвук събития от онова време са опустошителното изригване на вулкана Везувий (август 79 г.), унищожил градовете Помпей, Херкулан и Стабий (където има значителни християнски общности), както и откриването в Рим на грандиозния Флавиев амфитеатър (Колизея) (80 г.) .

Съществува сведение, че Папа Клет построява над гробовете на Светите Апостоли Петър и Павел надгробия – т. нар. memoria (възпоминание). Приписва му се също въвеждането на тонзурата (остриганото теме) и забраната на дългите коси за църковните служители.

 

Флавиевият амфитеатър (Колизеят) в Рим

Флавиевият амфитеатър (Колизеят) в Рим

Свети Клет умира ок. 92 г., по времето на император Домициан (81-96), когато над християните в Рим е надвиснала опасността от ново гонение. Според някои извори претърпява мъченичество. Мястото на гроба му не е известно, но най-вероятно е погребан близо до гробницата на Свети Петър във Ватиканския некропол.

Църквата отбелязва неговото Възпоминание на 26 април.

На Свети Клет е посветена енория (1965 г.) в римския квартал Сан Базилио (Северен Рим ). Енорийската църква е осветена през 1996 г. За енорията „Сан Клето“ се грижат свещеници от Конгрегацията на Исус Свещеник.