19 март – Свети Йосиф (Тържество)

19 март – Свети Йосиф (Тържество) Четива: 2 Самуил 7,4-5.12-14а.16 Псалм 88 Римляни 4,13.16-18.22 Матей 1,16.18-21.24

19 март – Свети Йосиф (Тържество)

Четива:

2 Самуил 7,4-5.12-14а.16

Псалм 88

Римляни 4,13.16-18.22

Матей 1,16.18-21.24