Снимки от поклонничество в Ниш, Сърбия, 1700 години от издаването на Миланския едикт