Няколко снимки от тазгодишния Международен младежки фестивал за християнска музика в Белозем