Епархийна среща на децата в Малчика, 4 май 2013г. (снимки)