Мощите на Блажения Евгений Босилков в посветената на него енория в Габрово, 21 април 2013 г. (снимки)