9 юни – X Неделя през годината

Четива:

1  Царства (=3 Царства) 17, 17-24

Псалм 29

Галатяни 1, 11-19

Лука 7, 11-17

 

Катехизис на Папа Франциск по време на Генералната Аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана – 8 май 2013 г.

Скъпи братя и сестри, добър ден!

Пасхалното време, което живеем с радост,  водени от Литургията на Църквата, е само по себе си време на Светия Дух, даряван ни „без мярка“ (ср. Йоан 3, 34) от разпнатия и възкръснал Исус. Това благодатно време завършва с празника Петдесятница, когато Църквата преживява отново изливането на Духа над Мария и над Апостолите, събрани на молитва в Горницата.

Но Кой е Светият Дух? Във „Веруюто“ ние изповядваме с вяра: „Вярвам в Светия Дух, Господ и животворящ“. Първата истина, която изричаме във „Веруюто“, е, че Светият Дух е Kyrios, Господ. Което означава, че Той е наистина Бог като Отец и Син и от наша страна е обект на същия акт на обожаване и прослава, който дължим на Отца и Сина. Защото Светият Дух е третото Лице на Пресветата Троица; Той е великият дар на Възкръсналия Христос, който отваря разума и сърцето ни за вярата в Исус като Син, изпратен от Отца, и който ни води към приятелството, към общението с Отца.

Бих искал да се спра най-вече върху факта, че Светият Дух е неизчерпаем източник на Божия живот в нас. Човекът от всяко време и от всяко място желае да има пълноценен и хубав, спокоен и добър живот,  който да не бъде заплашван от смъртта, а да може да узрява и да се развива до своята пълнота. Човекът е като странник, който, прекосявайки пустинята на живота, жадува за жива вода, искряща и студена, способна да задоволи напълно огромното му желание за светлина, за любов, за красота и за мир. Всички ние иизпитваме това желание! И Исус ни дава тази жива вода: тя е Светият Дух, Който произхожда от Отца и Когото Исус излива в нашите сърца. „Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат в изобилие“ (Йоан 10, 10).

Исус обещава на самарянката да дари в изобилие и завинаги „жива вода“ на всички, които Го признаят за Син, изпратен от Отца, за да ни спаси ((ср. Йоан 4, 5-26; 3, 17). Исус е дошъл, за да нни дари тази „жива вода“, която е Светият Дух, та животът ни да бъде ръководен от Бога, да бъде оживяван от Бога,  да бъде подхранван от Бога. Когато казваме, че християнинът е духовен човек, ние  имаме предвид именно това: че християнинът е личност, която мисли и действа според Бога, според Светия Дух. Но аз си задавам въпроса: мислим ли ние според Бога? Или се оставяме да ни ръководят толкова други неща, които съвсем не са Бог? Всеки от нас трябва да отговори на това в дълбините на сърцето си.

Във връзка с това можем да се запитаме: защо тази вода може да утолява напълно жаждата ни? Ние знаем, че водата е съществена за живота. Без вода човекът умира. Тя утолява жаждата, измива, прави земята плодородна. В Посланието до римляни намираме този израз: „Любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения ни Дух Свети“ (5, 5). „Живата вода“, Светият Дух, Дарът на възкръсналия е, който заживява в нас, който ни очиства, който ни озарява, който ни обновява, който ни преобразява, защото ни прави уучастници в самия живот на Бога, Който е Любов. Затова Апостол Павел заявява, че животът на християнина е движен от Светия Дух и от неговите плодове, които са „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание“ (Гал. 5, 22-23). Светият Дух ни въвежда в Божия живот като „чеда на Единородния Син“. На друго място в Посланието до римляни, което сме пприпомняли вече много пъти, Свети Павел обобщава това със следните думи: „всички, водени от Духа Божи, са синове Божии. Защото вие … приехте Духа на осиновение, чрез Когото викаме: „Абба, Отче!“ Самият Дух свидетелства на нашия дух, че ние  сме чеда Божии. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а сънаследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и прославим с Него“ (Рим. 8, 14-17). Този е скъпоценният дар, който Светият Дух носи в нашите сърца: самият живот на Бога,  животът на истински чеда, отношение на доверие, на свобода и на упование в Божията любов и ммилосърдие, който има като последица и един нов поглед към другите – близки и далечни, виждани винаги като братя и сестри в Христа, които трябва да бъдат уважавани и обичани. Светият Дух ни учи да гледаме с очите на Христос, да живеем живота си така, както го е разбирал Христос. Ето защо живата вода, която е Светият Дух, насища живота ни, защото ни казва, че сме обичани от Бога като чеда, че можем да обичаме Бога като Негови чеда и че с Неговата благодат можем да живеем като Божии чеда, като Исус. А ние – слушаме ли Светия Дух? Какво ни казва Светият Дух? Казва ни: Бог те обича. Това ни казва. Бог те обича,  желае ти доброто. Обичаме ли наистина Бога и другите като Исус? Да се оставим да ни води Светият Дух, да Му позволим да говори на сърцата ни и да ни каже, че Бог е любов, че Бог ни очаква, че Бог е Отец, Който ни обича като истински Татко: обича ни истински и това казва на сърцата ни само Светият Дух. Да чуваме Светия Дух, да слушаме Светия Дух и да вървим по този път на любовта, на милосърдието и на прошката. Благодаря.

 

 

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *