4 декември – Втора Неделя на Адвента

Четива:
Исаия 40, 1-5.9-11
Псалм 84
2 Петър 3, 8-14
Марко 1, 1-8

 

Четиво от Римския Бревиарий за Втората Неделя на Адвента

Из „Коментар върху пророк Исаия“ на Евсевий, Епископ на Кесария

( Гл. 40, ст. 3.9; Patrologia Graeca 24, 366-367)

Глас на някой, който вика в пустинята: „Пригответе пътя на Господа, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог“ (Ис. 40, 3).

Той казва открито, че съобщеното в пророчеството, тоест – славата на Господа и явяването пред цялото човечество на Божието спасение, ще стане не в Йерусалим, а в пустинята. И това се е осъществило исторически и буквално, когато Йоан Кръстител проповядва спасителното Божие събитие в Йорданската пустиня, където именно се проявява Божието спасение. Защото Христос и Неговата слава се явяват ясно на всички, когато след Неговото кръщение се отварят небесата, Светият Дух слиза във вид на гълъб и гласът на Отца дава свидетелство за Сина: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение. Него слушайте“ (Мат. 17, 5).

Но всичко това трябва да се разбира и в алегоричен смисъл. Бог се кани да дойде в онази вечно непроходима и недостъпна пустиня, която е човешката природа. Тази пустиня бе напълно затворена за познанието на Бога и преградена за всеки праведник и пророк. Онзи глас обаче призовава да се отвори път към нея за Божието Слово; нарежда да се изравни неравният и стръмен терен, който води към нея, та, като дойде, да може да влезе в нея: Пригответе пътя на Господа (ср. Мал. 3, 1).

Подготовката е евангелизацията на света, эподкрепителната благодат. Те дават на човешката природа да познае Божието спасение.

„Възлез на висока планина, благовестителю Сион! Възвиси силно гласа си, благовестителю Йерусалим!“ (Ис. 40, 9).

Преди ставаше дума за гласа, отекващ в пустинята. Сега, с тези изрази, се описват по художествен най-вече начин непосредствените възвестители на Божието пришествие и самото пришествие. Защото първо се говори за пролочеството на Йоан Кръстител, а след това – на евангелизаторите.

Но кой е Сион, за когото се отнасят тези думи? Разбира се, той първо се е наричал Йерусалим. И той е планина, както потвърждава Писанието, когато казва: „Планината Сион, на която си се заселил“ (Пс. 73, 2); и Апостолът: „Вие пристъпихте към планината Сион“ (Ев. 12, 22). Но в един по-висш смисъл Сион, който прави видимо Христовото пришествие, е хорът на апостолите, избран от народа на обрязването.

Да, това е Сион и Йерусалим, който приема Божието спасение и е поставен на Божията планина, тоест – основан е върху единородното Слово на Отца. На него се заповядва да се качи първо на висока планина, и след това – да възвестява Божието спасение.

А на кого е образ онзи, който носи добрите вести, ако не на множеството евангелизатори. И какво означава да се евангелизира, ако не да се отнесе на всички хора, и най-вече на градовете на Юда, Благата Вест, че Христос е дошъл на земята.

 

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *