30 септември – XXVI Неделя през годината

Четива:
Числа 11, 25-29
Псалм 18
Яков 5, 1-6
Марко 9, 38-43.45.47-48

 

Катехизис на Папа Бенедикт XVI по време на Генералната Аудиенция от 28 септември 2005 г.

Хвалете Господа, Който върши чудеса

Вечерни Молитви – Петък, III Седмица

1. Пред нас е първата част на Псалм 134 – един химн с литургичен характер, изтъкан от алюзии, реминисценции и препратки към други библейски текстове. Литургията често гради своите текстове, черпейки от великото наследие на Библията богат репертоар от теми и молитви, които да подкрепят пътя на верните.

Ще проследим молитвената основа на тази първа част (ср. Пс. 134, 1-12), която започва с мащабен и страстен призив да хвалим Господа (ср. ст. 1-3). Призивът е отправен към „рабите Господни, които стоят в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог“ (ст. 1-2).

Намираме се по този начин в живата атмосфера на култа, извършван в храма – привилегированото и обичайно място за молитва. Там по ефикасен начин се изпитва присъствието на „нашия Бог“ – на един „добър“ и „благ“ Бог, Бог на Избора и на Съюза (ср. ст. 3-4).

След призива за възхвала, ето че гласът на солиста прокламира изповядването на вярата, което започва с формулата „Аз съм“ (ст. 5). Това „Credo“ ще стане същност на целия химн, изразявайки се в прославата на величието Господне (ibidem), проявено в чудните Му дела.

2. Божието всемогъщество се проявява последователно в целия свят – „на небето и на земята, в моретата и във всички бездни“. Той създава облаци, светкавици, дъжд и ветрове, представени като затворени в „скривалища“ или хранилища (ср. ст. 6-7).

Но най-вече един друг аспект на Божиите действия бива честван в това изповядване на вярата. Става дума за онази чудна намеса в историята, когато Създателят разкрива лика Си на Изкупител на Своя народ и на Господар на света. Пред очите на събрания за молитва Израил биват представени великите събития на Изхода.

Ето на първо място обобщеното и съществено припомняне на „поразите“ на Египет – бичовете, изпратени от Господа, за да накарат потисника да отстъпи (ср. ст. 8-9). След това се продължава със спомена за победите, спечелени от Израил след дългото му странстване през пустинята. Те се свързват с мощната намеса на Бога, Който „порази много народи и изтреби силни царе“ (ст. 10). И накрая, ето я така желаната и очаквана цел – Обетованата Земя: „И земята им даде за наследие, за наследие на Своя народ Израил“ (ст. 12).

Божията любов става конкретна и много осезаема в историята с всички нейни трудни и славни събития. Литургията има задачата да направи винаги настоящи и ефикасни Божиите дарове, особено във великото пасхално честване, което е в основата на всяко друго тържество и е върховен знак на свободата и спасението.

3. Да обобщим духа на този Псалм и на неговата възхвала на Бога чрез гласа на Свети Климент Римски така, както отеква той в дългата заключителна молитва на Посланието му до Коринтяни. Той отбелязва, че както в Псалм 134 се проявява лицето на Бога Изкупител, така закрилата Му, вече получена от древните отци, сега достига до нас чрез Христос: „Господи, стори да заблести лицето Ти над нас за доброто на мира, за да ни подкрепиш с могъщата Си мишца, да ни избавиш с всевластна ръка от всеки грях и да ни спасиш от онези, които ни мразят бед причина. Дари съгласие и мир на нас и на всички жители на земята, както си ги дарявал на отците ни, когато са Те призовавали в святост с вяра и истина … На Тебе, единствено способния да извършиш тези и други големи добрини за нас, благодарим чрез великия Свещеник и закрилник на душите ни – Исус Христос, чрез Когото да бъде сега на Тебе слава и величие от поколение на поколение и във вековете на вековете (60, 3-4; 61, 3: Collana di Testi Patristici, V, Roma 1984, pp. 90-91).

Да, тази молитва на един Папа от I век можем да отправим и ние в нашето време, като наша молитва за днешния ден: „Господи, стори да заблести лицето Ти над нас за доброто на мира. Дари в това време съгласие и мир на нас и на всички жители на земята чрез Исус Христос, Който царува от поколение на поколение и във вековете на вековете. Амин“.

 

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *