28 март – ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

Четива:
Изход 12, 1-8.11-14
Псалм 115
1 Коринтяни 11, 23-26
Йоан 13, 1-15

 

Катехизис на Папа Бенедикт XVI по време на Генералната Аудиенция от 19 март 2008 г.

Пасхалният Тридуум

Скъпи братя и сестри,

Стигнахме до навечерието на Пасхалния Тридуум. Следващите три дни са наричани „Свети“, защото ни помагат да преживеем централното събитие на нашето Изкупление; водят ни към основното ядро на християнската вяра: страданията, смъртта и възкресението на Исус Христос. Можем да смятаме тези дни за един – единствен ден: те са сърцето и основата на цялата литургична година, както и на живота на Църквата. В края на великопостното пътуване и ние се готвим да навлезем в същата атмосфера, в която се е намирал тогава Исус в Йерусалим. Желаем да събудим вече живия спомен за страданията, които Господ е претърпял за нас, и да се приготвим да честваме с радост през идната неделя „истинската Пасха, която Кръвта на Христа покри със слава; Пасхата, в която Църквата чества Празника, който е началото на всички празници“, както казва Предисловието за деня на Пасха според амброзианския обряд.

Утре, Велики Четвъртък, Църквата възпоминава Последната Вечеря, по време на която Господ, в навечерието на Своето Страдание и смърт, установи Тайнствата на Евхаристията и на служебното Свещенство. В същата тази нощ Исус ни остави нова заповед, „mandatum novum“ – заповедта за братската любов. Преди да навлезем в Пасхалния Тридуум, но в много тясна връзка с него, утре сутринта във всяка епархийна общност ще се отслужи Хризмалната Литургия, по време на която Епископът и свещениците от епархийния презвитериум ще обновят обещанията от тяхното ръкополагане. Ще бъдат също така благословени маслата за отслужването на Тайнствата: маслото на катехумените, маслото на болните и светата хризма. Това е изключително важен момент в живота на всяка епархийна общност, която, събрана около своя Пастир, утвърждава своето единство и верността си към Христа – единствения Върховен и Вечен Първосвещеник. Вечерта, на Литургията на Господнята Вечеря (Cena Domini), се възпоминава Последната Вечеря, когато Христос се дава на всички нас като храна за спасение, като лекарство за безсмъртие: това е Тайнството Евхаристия – извор и връх на християнския живот. В това тайнство на спасението Господ предлага и осъществява за всички, които вярват в Него, най-близкото възможно единство между нашия и Неговия живот. Със скромния и изключително изразителен жест на умиването на нозете ние сме поканени да си припомним какво е направил Господ за Своите Апостоли: умивайки нозете им, Той по конкретен начин провъзгласява първенството на любовта – любовта, която става служение дори до принасяне себе си в дар, изпреварвайки по този начин принасянето във върховна жертва на живота Си, което ще стане на следващия ден на Калвария. Според една много хубава традиция верните приключват Великия Четвъртък в молитва и евхаристично обожаване, за да преживеят по-добре агонията на Исус в Гетсиманската градина.

Велики Петък е ден, в който възпоминаваме страданията, разпъването и смъртта на Исус. В този ден църквата не предвижда отслужване на Светата Литургия, но християните се събират, за да размишляват над голямата тайна на злото и греха, които потискат човечеството, за да преживеят в светлината на Божието Слово и с помощта на трогателните литургични жестове страданията на Господа, които ни очистват от това зло. След като чуе разказа за страданията Христови, общността се моли за всички нужди на Църквата и на света, покланя се на Кръста и участва в Евхаристията, приемайки Тялото Христово, останало от Литургията на Cena Domini от предишния ден. Като следващ призив за размишление над смъртта и възкресението на Изкупителя и за да изрази любовта и участието на верните в Христовите Страдания, християнската традиция е породила различни прояви на народна набожност, процесии и свещени придставления, които имат за цел да отпечатат все по-дълбоко в духа на верните чувството за истинско участие в изкупителната жертва на Христос. Сред тях най-важна е Via Crucis (Кръстният Път) – благочестиво упражнение, което през годините се е обогатило с многобройни духовни и художествени изрази, свързани с чувствителността на различните култури. Така в много страни са се появили светилища, наречени „Калварии“, до които се достига след трудно изкачване, напомнящо мъчителния път на Страданията Христови, което позволява на верните да участват в изкачването на Господа по хълма на Кръста – хълма на Любовта, изразила се докрай.

Велика Събота е белязана от дълбоко мълчание. Църквите са лишени от украса и не са предвидени слециални Литургии. Докато очакват великото събитие на Възкресението, вярващите остават с Мария в очакване, молейки се и размишлявайки. Защото е нужен един ден на мълчание, за да размислим над реалността на човешкия живот, над силите на злото и над великата сила на доброто, избликнала от Страданията и Възкресението на Господа. Голямо значение в този ден се дава на участието в Тайнството на помирението – незаменим път да очистим сърцето си и да се приготвим да отпразнуваме вътрешно обновени Пасхата. Поне веднъж годишно се нуждаем от това вътрешно очистване, от това обновление на нас самите. Тази Събота на мълчание, на размисъл, на прошка, на помирение преминава в Пасхалното Бдение, което въвежда в най-важната неделя в историята – неделята на Христовата Пасха. Църквата бди край новия благословен огън и размишлява над великото обещание, съдържащо се в Стария и в Новия Завет, за освобождението от древното робство на греха и на смъртта. В мрака на нощта бива запалена от новия огън пасхалната свещ – символ на Христос, Който възкръсва прославен. Христос – светлина на човечеството, разпръсква мрака на сърцето и на духа, и озарява всеки човек, който идва в света. Край пасхалната свещ в Църквата отеква великото пасхално известие: Христос наистина възкръсна, смъртта няма власт над Него! Със Своята смърт Той победи злото завинаги и дари на всички хора самия живот на Бога. Според древната традиция, по време на Пасхалното Бдение катехумените получават Кръщението, за да се подчертае участието на християните в тайната на смъртта и възкресението на Христос. От бляскавата пасхална нощ радостта, светлината и мира на Христос се изливат над живота на верните от всяка християнска общност и достигат до всяка точка на пространството и времето.

Скъпи братя и сестри, през тези особени дни да насочим решително живота си към всеотдайно и убедено следване на плановете на небесния Отец; да обновим нашето „да“ на Божията воля, както е направил Исус с жертвата Си на кръста. Красноречивите обреди на Велики Четвъртък, на Велики Петък, богатото на молитва мълчание на Велика Събота и тържественото Пасхално Бдение ни дават възможността да задълбочим смисъла и стойността на вярното следване на християнското призвание, което извира от Пасхалната Тайна, и да я конкретизира чрез вярно следване на Христос във всички обстоятелства, както е правил Той, чак до всеотдайно даряване на нашето съществуване.

Да се възпоминават тайните Христови означава също да се живее в дълбоко и солидарно участие в историята днес – убедени, че онова, което честваме, е жива и актуална реалност. Затова да придаваме на нашата молитва драматичността на фактите и ситуациите, които през тези дни измъчват толкова много наши братя във всяка точка на света. Ние знаем, че омразата, разделенията, насилията никога нямат последната дума в събитията на историята. Тези дни ние се изпълваме с голяма надежда: Христос – разпнат и възкръснал, – е победил света. Любовта е по-силна от омразата, тя побеждава, и ние трябва да се присъединим към тази победа на любовта. Трябва, следователно, да тръгнем от Христос и да работим в общение с Него, за един свят, основан на мира, на правдата и на любовта. В тази задача, обща за всички нас, да позволим да ни води Мария, която е придружавала своя божествен Син по пътя на страданията и на кръста, и е участвала със силата на вярата в осъществяването на спасителния Му план. С тези чувства отправям най-сърдечни пожелания за щастлива и свята Пасха към всички вас, вашите близки и вашите общности.

 

 

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *