21 ноември – Въведение Богородично (Възпоминание)

Преданието разказва, че Мария, зачената без грях, е представена като малка на Бога в Йерусалимския Храм. Това е пророчески знак за пълното й посвещаване на Божията воля. Мария е пример и модел за всяка душа, която се посвещава на Господа.

Проповед на Блажения Папа Йоан Павел II на Светата Литургия в „Албърт Парк“ – Сува (Фиджи) – 21 ноември 1986 г.

„Тази е Моята заповед: да се обичате един другиго, както Аз ви възлюбих“ (Йоан 15, 12).

Скъпи братя и сестри,

Presentazione della Beata Vergine Maria
Presentazione della Beata Vergine Maria

1. Голяма радост е за мен да бъда с вас днес в Сува. Искам да отправя сърдечния си поздрав към всички граждани на Фиджи – едно общество, съставено от множество раси, култури и религии.

Фиджи – архипелаг, състоящ се от два главни острова и от няколкостотин островчета, „кръстопът“ в лазурния Южен Тихи Океан, където се пресичат пътищата на меланезийската и полинезийската миграции, – е прекрасен както поради природните си дадености, така и поради вас, неговия народ.

От незапомнени времена вие сте религиозен народ, който особено много обича природата и съзнава значението на общността. Общественото ви съзнание се вижда от начина, по който различните раси, култури и религии съжителстват в хармония, без да губят от това своеобразната си идентичност. Призовавам ви да продължите да вървите по пътищата на съзидателния диалог и на взаимното разбирателство. Стремете се винаги да съхранявате вашите специфични ценности и културни традиции като средства за взаимно обогатяване.

2. Аз дойдох днес тук, за да възвестя на всички вас онова, което Господ Исус казва на Своите ученици: „Тази е Моята заповед: да се обичате един другиго, както Аз ви възлюбих“. Верността ни на тази заповед да се обичаме един другиго така, както Господ е възлюбил нас, е най-добрият начин, по който можем да живеем нашето посвещаване на Господа.

За да размислим над тази тема – „Посвещаването на Господа“, нека насочим вниманието си към Блажената Дева Мария, която е наша Майка в реда на благодатта. Мария е изпълнила по специален начин заповедта на Господа за любовта и ни дава съвършен пример за това.

Затова нека чуем Хвалебната Песен на Мария така, както ни я предава Евангелието на Свети Лука, защото тя е най-красноречив израз на любовта на Мария: „Душата ми величае Господа,/ и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,/ задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; /защото ето, отсега ще ме облажават всички родове; /задето Силният ми стори велико нещо, /и свято е името Му“ (Лука 1, 46-49).

Мария е разбирала повече от всеки друг Божията любов – тя, която е Майка – хранителка на Божествения Изкупител, във всичко изключителна щедра спътница и смирена рабиня на Господа (Lumen Gentium, 61). Нейното посвещаване на Господа се проявява в момента на Благовещението, в бедността на Витлеем, в тревогата при бягството в Египет, в скромния и изпълнен с труд живот в Назарет, и накрая – в Йерусалим, на болезнения път към Калвария и в подножието на Кръста, където тя се принася в жертва заедно с жертвата на своя Син. И след Възкресението на прославения си Син, Мария продължава своята посветеност на волята на Отца и на мисията на своя Син, докато постоянства в молитвата с другите жени и с Апостолите, в очакване на идването на Светия Дух на Петдесятница.

Можем да обобщим с думите на Втория Ватикански Събор, че „тя съдейства по изключително неповторим начин на делото на Спасителя чрез послушание, вяра, надежда и пламенна любов, за да бъде възстановен свръхестественият живот на душите“ (lumen Gentium, 61).

3. Веднъж, по време на публичното служение на нашия Господ, Неговата Майка и други роднини се приближават до Него, докато Той говори на тълпите. Когато чува, че те искат да разговарят с Него, Исус казва: „Коя е майка Ми и кои са братята Ми?“ След това посочва учениците Си: „Ето Моята майка и Моите братя. Защото който изпълнява волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка“ (Мат. 12, 48-50).

В отговор на тези думи на Исус тя заявява: „Аз съм рабинята Господня; нека ми стане според Неговата дума“ (Лука 1, 38).

Можем да кажем, че тя изцяло жертва себе си в момента на Благовещението, когато става наш пример, наш водач и наша Майка. Вторият Ватикански Събор подчертава този факт, като ни учи, че „майчинството на Мария в домостроителството на благодатта продължава без прекъсване от модела на даденото във вярата в деня на Благовещението и поддържано непоколебимо под Кръста съгласие, до всевечното увенчаване на всички избрани“ (Lumen Gentium, 62).

В Евангелието, което чухме преди малко, Исус уверява всекиго от нас в Своята любов. Той казва: „Както Отец възлюби Мен, и Аз възлюбих вас. Пребъдете в Моята любов“ (Йоан 15, 9). Трябва винаги да помним думите на Псалмиста: „Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно“ (Пс. 117, 2). Божията любов е реална за всекиго от вас тук, на Фиджи, и в целия Пасифик. Тази любов е лична и безусловна, и е ясно видима по различните начини, по които Той ви благославя. Любовта Му е източник на вашата сила. И вие ще бъдете призовани всеки ден от живота ви да отговаряте на тази любов на Господа, точно както прави това Мария.

4. В днешното Евангелие, когато Исус ни казва: да се обичаме един другиго, както Той ни е възлюбил, добавя също: „Това ви казах, за да пребъдва Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна“ (Йоан 15, 11). Трябва да разберем, че за да обичаме като Исус, трябва да даряваме на другите себе си. И само като се даряваме посредством любовта, служението и състраданието, ще можем да изпитаме истинската радост. Верността на Господнята заповед да се обичаме един другиго, както Той ни е възлюбил, ни води дотам, че да споделяме радостта на Господа сега и завинаги.

5. Животът на нашия Господ илюстрира думите, които Той отправя към нас днес: „Никой няма любов по-голяма от тази, да положи душата си за своите приятели“ (Йоан 15, 13). Следвайки примера на Блажената Дева Мария, чийто живот е благоуханна жертва на любовта, вие сте поканени да живеете живота си в любов към другите, като подражавате на Господа Исус, който пръв пожертва живота Си от любов към вас. Вашето посвещаване на Господа и на Неговата заповед за любовта ви осигурява приятелството Му, тъй като в днешното Евангелие Исус повтаря: „Вие сте Мои приятели, ако вършите всичко онова, което Аз ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, което съм чул от Отца Си“ (Йоан 15, 14-15).

Скъпи мои братя и сестри: всички вие сте били избрани от господа, точно както е била избрана Мария. Трябва да отговорите от цялото си сърце и душа на Господния призив да приемете един живот в служба на другите.

В Посланието до колосяни, прочетено току-що, Свети Павел пише: „И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение, като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството“ (Кол. 3, 12-14).

В този откъс Свети Павел ни говори ясно за факта, че сме избрани от Бога, и така ни призовава да се понасяме взаимно, да си прощаваме едив другиму и да се подчиняваме на Господнята заповед да се обичаме помежду си.

6. Историята на началото на Църквата в Океания ни дава един вдъхновяващ пример за посвещаване на Господа и на онази любов, която се дарява, която „полага душата си за своите приятели“ (Йоан 15, 13). Говоря за героичното свидетелство и за мъченичеството на Свети Петър Шанел – Отец Марист, който идва от Фравция като един от първите мисионери, за да възвестява Христовото Евангелие в Западна Океания. Въпреки огромните трудности, той работи с голяма вяра, търпение и сила. След множество превратности и привидни провали, Петър Шанел става първият Мъченик на Океания. Той жертва живота си от любов към Евангелието, и щедрото му посвещаване на Господа донася добри плодове, когато през 1843 г. всички жители на Футуна се обръщат към Христос.

Началото на Църквата във Фиджи може да се свърже и с пристигането през 1844 г. на френските събратя на Мариста Петър Шанел. С огромна благодарност към Господа възхвалявам многото поколения мисионери, които в течение на последните 150 години вървяха по стъпките на Свети Петър Шанел и работиха за разпространението на Евангелието в Океания. Жизнеността на Църквата днес е свързана с всеотдайността на техния живот.

Днешният Архидиоцез Сува, създаден през 1966 г., и Регионалната Семинария за Тихия Океан, основана под покровителството на Свети Петър Шанел, са свидетелство за развитието на Църквата на това място и в цяла Океания. Благодарение на Бога, духът на жертвоготовност и посвещаването на Господа, проявени от миналите поколения, продължават и в днешния клир, богопосветените и миряните. Имаме примери за това посвещаване в католическите училища, в болниците, специално в Макогай, в помощта, оказвана на бездомните и безработните и на всички, които живеят в голяма бедност. Призовавам всички вас да продължавате вашето всеотдайно служение на Господа, специално на най-бедните от вашите братя и сестри. Нека споменът за героите – мисионери да вдъхновява много днешни младежи да се отдадат на Господа в свещенството и да вдъхновяват и други младежи, мъже и жени за богопосветен живот. Нека споменът за тях да подкрепя целия Божи народ в неговото призвание към светостта.

7. Възлюбени мои в Христа: помнете винаги вашето Кръщение и знайте, че Бог ви е избрал, за да споделите мисията на Неговия Син. Вашето призвание е да следвате Исус и да се покорявате на Неговото Слово. Свети Павел казва: „Словото Христово да се вселява у вас изобилно с всяка премъдрост“ (Кол. 3, 16).

Можете да бъдете сигурни, че Христовото Слово, което живее в сърцата ви, ще донесе изобилни плодове, особено в делата на милосърдие и съчувствие. Когато Той казва на Своите ученици да се обичат един другиго, Исус подчертава, че Той ги е избрал, а не обратното, и че те трябва да вървят напред и да принасяте плод: „Не вие Мен избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде“ (Йоан 15, 16).

Господнята заповед за любовта е била възвестявана на народа на Фиджи още с пристигането на първите християнски мисионери. Приканвам всички вас, за да имате все по-голямо съзнание за призива на Христос да разпространявате Евангелието сред другите, както и да се молите и да работите заедно за единството на християните. Призовавам ви да се отнасяте с уважение и приятелство към вашите приятели хиндуисти и мюсюлмани, за да може изпълненият с уважение диалог да доведе до по-добро взаимно разбиране.

Моля се горещо това мое пастирско посещение във Фиджи да ви помогне да се посветите още повече в осъществяването на волята на Отца и да споделяте мисията на Неговия Син. Затова:

Призовавам ви да се обичате един другиго, както Исус ни е заповядал.

Призовавам ви да обновите усилията си да цените и уважавате културните различия на другите.

Призовавам ви да обръщате специално внимание та бедните и на онези, които са отхвърлени от обществото.

Призовавам ви да работите за едно по-справедливо общество, в което богатството да бъде разпределяно по-равномерно и в което да бъде възможен за всекиго един живот, изпълнен с уважение към човешкото достойнство.

Призовавам ви да оказвате помощ с вашата молитва на Архиепископ Петеро Матака, за да ви възвестява Евангелието на спасението.

Призовавам специално вас, младите, да отговаряте с любов на Господа и да споделяте с другите радостта си.

Призовавам вас, които сте болни, да принасяте вашите страдания за нарастването на Божието царство.

И препоръчвам всички вас на застъпниче7 ството на Блажената Дева Мария – съвършен пример за посвещаване на Господа, Майката на Онзи, Който ни казва: „Тази е Моята заповед: да се обичате едни други, както Аз ви възлюбих“. Амин.

 

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *