13 ноември – Блажени Мъченици Евгений Босилков, Епископ и Камен Вичев, Павел Джиджов и Йосафат Шишков, Свещеници (Празник, в енорията в Габрово – Тържество на Бл. Евгений Босилков)

Четива: Римляни 8, 31-39 Псалм 123 Матей 24, 4-13   Църквата отбелязва Празника на тези четирима български Мъченици, пролели кръвта си като свидетели на християнската си вяра и верността си към единството на Църквата. Винченцо Босилков е роден на 16 …