РИМСКИТЕ ПЪРВОСВЕЩЕНИЦИ: 107. ЙОАН VIII, Папа

Йоан VIII е родив в Рим ок. 820 г. Баща му Гунд е архидякон, издигнат в този сан през 852 г. от Папа Лъв IV. Йоан става близък сътрудник на Папа Николай I и подкрепя мащабната му политика. Архидякон, той …