6 март – IX Неделя през годината

Четива:  Второзаконие 11,18.26-28.32 Псалм 30 Римляни 3,21-25а Матей 7,21-27