Четивата за 13 февруари, VІ Неделя през годината

13 февруари – VI Неделя през годината Чeтива: