13 април – СВЕТЪЛ ПЕТЪК

Четива:
Деяния 4, 1-12
Псалм 117
Йоан 21, 1-14

 

Катехизис на Папа Бенедикт XVI по време на Генералната Аудиенция на площад „Свети Петър“ във Ватикана – 7 април 2010 г.

Пасхалното Осмодневие

Скъпи братя и сестри!

Поредната Генерална Аудиенция в сряда е изпълнена днес със светлата радост на Пасхата. Защото в тези дни Църквата чества тайната на Възкресението и изпитва голяма радост, произтичаща от Благата Вест за Христовия триумф над злото и над смъртта. Радост, която продължава не само през Пасхалното Осмодневие, а обхваща и петдесетте дни до Петдесятница. След плача и ужаса на Велики Петък, след изпълненото с очакване мълчание на Велика Събота, идва прекрасната вест: „Господ наистина възкръсна и се яви на Симон!“ (Лука 24, 34). В цялата история на света тази е „Благата Вест“ в най-прекия смисъл на думата, това е Евангелието, възвестявано и предавано през вековете от поколение на поколение.

Христовата Пасха е върховен и ненадминат акт на Божието всемогъщество. Тя е абсолютно изключително явление, най-хубавият и зрял плод на „Божията тайна“. Толкова е изключителна,  че е невъзможно да бъдат описани онези нейни измерения, които убягват на човешката ни способност за познание и изследване. Обаче тя е и исторически, реален факт, засвидетелстван и документиран. Тя е събитието, на което се основава цялата ни вяра. Тя е основата та това, в което вярваме, и главната причина да вярваме.

Новият Завет не описва Христовото Възкресение така, както е станало. Предава единствено свидетелствата на онези, с които Христос се среща лично, след като възкръсва. Трите синоптични Евангелия ни разказват, че тази новина – „Той възкръсна!“ – е възвестена в началото от ангели. Затова е вест, която идва от Бога; но Бог веднага я поверява на Своите „благовестители“, за да я възвестяват на всички. И така самите ангели приканват жените, дошли рано сутринта при гроба, да отидат и да кажат на учениците: „Той възкръсва от мъртвите и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите“ (Мат. 28, 7). По този начин, чрез жените от Евангелието, божественият мандат достига до всички и до всекиго, та и те на свой ред да предават на другите с вярност и кураж същата прекрасна, радостна и изпълнена с щастие вест.

Да, скъпи приятели, цялата ни вяра се основава на постоянното и вярно предаване на тази „Блага Вест“. И днес ние искаме да изкажем на Бога дълбоката си благодарност за безбройните множества вярващи в Христа, които са ни предшествали във вековете, задето те никога не са изневерявали на своя мандат да възвестяват полученото Евангелие. Благата Вест на Пасхата, следователно, изисква действието на ентусиазирани и смели свидетели. Всеки Христов ученик, всеки един от нас, е призван да бъде свидетел. „Вестта“ за новия живот в Христа трябва да заблести в живота на християнина, трябва да бъде жива и действена в оногова, който я носи, наистина способна да променя сърцата и цялото съществуване. Тя е жива най-вече защото Самият Христос е нейната жива и живителна душа. Това ни припомня Марко в края на своето Евангелие, където пише, че Апостолите „отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше, и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придружаваше“ (Марк. 16, 20).

Делото на Апостолите е и наше дело, както и на всеки вярващ, на всеки ученик, станал „благовестител“. Защото сме сигурни, че Господ и днес, както и вчера, действа заедно със своите свидетели. Този факт можем да отбележим всеки път, когато виждаме да покълват кълновете на истински и траен мир, там, където начинанията и примерът на християните и на хората с добра воля са движени от уважение към справедливостта, от търпелив диалог, от съзнателно уважение към другите, от безкористност, жертвата ни като личности и като общност. За съжаление, виждаме в света и толкова много страдание, толкова много насилие, толкова много неразбирателство. Честването на пасхалната Тайна, радостното съзерцаване на Възкресението на Христа, Който победи греха и смъртта със силата на Божията любов, е добра възможност да преоткрием и да изповядваме още по-убедено нашето упование във възкръсналия Господ, Който придружава свидетелите на Своето Слово и извършва чудеса заедно с тях. Ще бъдем наистина и докрай свидетели на възкръсналия Исус, когато позволим да се прояви в нас чудото на Неговата любов; когато в нашите думи, и още повече в делата ни, когато са в пълно съответствие с Евангелието, ще могат да се познаят гласът и ръката на Самия Исус.

Така че Господ ни изпраща навсякъде като Свои свидетели. Но можем да бъдем такива само като тръгнем и като постоянно се връщаме към пасхалния опит, който Мария от Магдала изразява, възвестявайки на другите ученици: „Видях Господа“ (Йоан 20, 18). В тази лична среща с Възкръсналия се намира непоклатимата основа и главното съдържание на нашата вяра, бистрият и непресъхващ извор на нашата надежда, огнената динамика на нашата любов. Така християнският ни живот ще се съгласува напълно с вестта, че „Христос Исус наистина възкръсна“. Затова да позволим да ни завладее притегателната сила на Христовото възкресение. Нека Дева Мария ни подкрепя с покровителството си и да ни помага да вкусим напълно пасхалната радост, за да можем да я отнесем на свой ред на всички наши братя.

Още веднъж, Честита Пасха на всички!

 

 

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *