1 юни – Свети Юстин, Мъченик (Възпоминание)

1 юни – Свети Юстин, Мъченик (Възпоминание)

Свети Юстин е роден в началото на II в. във Флавия Неаполис (Самария), в езическо семейство, вероятно с латински корени. Изучава гръцката класическа философия, особено Платон. По-късно се запознава с писанията на старозаветните пророци и така постепенно достига до вярата в Исус Христос. Приема кръщение в Ефес ок. 130 г., след което се установява в Рим, където отваря философска школа и проповядва Евангелието на езичниците. С литературните си творби защитава християните от разпространените предразсъдъци срещу тях. Известни са двете му Апологии на християните, както и „Диалог“ с равина Трифон. Конфликтът му с влиятелния езически философ Кресцент води до осъждането му на смърт във времето на император Марк Аврелий (161-180). Обезглавен е с други шестима християни в Рим ок. 164 г.

Четиво от Римския Бревиарий за Възпоминанието на Свети Юстин, Мъченик

Из „Деяния на мъченичеството“ на Свети Юстин и другарите му

(Гл. 1-5; Patrologia Graeca 6, 1366-1371)

След залавянето им светците бяха отведени пред префекта на Рим на име Рустик. Когато се изправиха пред съда, префектът Рустик каза на Юстин: „Преди всичко трябва да вярваш в боговете и да въздадеш почит на императорите“.

Юстин каза: „Никой не може да укори или обвини оногова, който се покорява на заповедите на нашия Господ Исус Христос“.

Префектът Рустик каза: „Какво учение изповядваш?“ Юстин отговори: „Опитах се да изуча всички философски доктрини, но накрая приех истинското учение – това на християните, макар то да не се нрави на онези, които са в плен на заблудата“.

Префектът Рустик каза: „Какво е това учение?“ Юстин отговори: „Състои се в това: да почитаме Бога на християните, Когото смятаме за истински Творец и Създател от самото начало на цялата вселена, на видимите и невидими неща, както и Господа Исуса Христа, Сина Божи, Когото пророците предизвестиха, че трябва да дойде сред хората като вестител на спасението и възвестител на доброто учение. Аз, който съм най-обикновен човек, мога да кажа твърде малко за безкрайната Му божественост. Признавам, че тази способност е присъща на пророците, които предсказаха Оногова, за Когото вече казах, че е Син Божи. Но зная добре, че пророците по Божие вдъхновение предрекоха идването Му сред хората“.

Рустик каза: „Значи ти си християнин?“ Юстин отговори: „Да, християнин съм“.

Префектът каза на Юстин: „Слушай, ти, който си известен като учен човек и смяташ, че познаваш истинското учение: ако, след като бъдеш бичуван, бъдеш обезглавен, вярваш ли, че ще отидеш на небето?“ Юстин отговори: „Надявам се да вляза в онова жилище, ако претърпя тези неща. Зная, че за всички, които са живели в святост, е запазено Божието благоволение чак до свършека на целия свят“.

Префектът Рустик каза: „Ти, следователно, си въобразяваш, че ще отидеш на небето, за да получиш заслужена отплата?“ Юстин отговори: „Не си го въобразявам, а го зная с точност и съм безкрайно сигурен в това“.

Префектът Рустик каза: „Добре, да се върнем към онова, за което сме тук и което е най-важно. Съберете се всички и принесете доброволно жертва на боговете“. Юстин отговори: „Никой, който има здрав разум, няма да премине от чистота към безчестие“.

Префектът Рустик каза: „Ако не се подчините на заповедите ми, ще бъдете подложени на мъчения без никаква милост“. Юстин отговори: „“Надяваме се да бъдем спасени чрез нашия Господ Исус Христос, ако бъдем подложени на наказание, защото това ще ни донесе спасение и увереност пред много по-страшния и всеобщ съд на нашия Господ и Спасител“.

Междувременно и всички останали мъченици заявиха: „Прави каквото искаш; ние сме християни и не принасяме жертви на идолите“.

Префектът Рустик произнесе присъдата, като каза: „Онези, които не искат да принесат жертва на боговете и да се подчинят на заповедта на императора, след като бъдат бичувани, да бъдат изведени навън, за да бъдат обезглавени, както повелява законът“.

Светите мъченици, прославяйки Бога, бяха отведени на предназначеното място, където бяха обезглавени и дадоха до края свидетелство за своето изповядване на вярата в Спасителя.

Коментари

Няма добавени коментари!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *