Парична помощ за църквата

 

 

Дарителски сметки за църквата:

 

В лв: IBAN: BGN: BG96 PIRB 9170 4602 9174 51

BIC: PIRBBGSF

В долари (US-dollars): IBAN: BG98 PIRB 9170 4602 9175 12

BIC: PIRBBGSF

В евро (Euro): IBAN: BG67 PIRB 9170 4602 9174 88

BIC: PIRBBGSF

Страхил  Веселинов Каваленов

Strahil Veselinov Kavalenov

В момента църквата е в ремонт. Междувременно развиваме и този уебсайт, както и много други дейности, свързани с енорията. Поради това сме благодарни на всяка помощ!

Our parish church is under reconstruction. Meanwhile we are developing this web-site, we are also having many other parish-activities. These are the reasons any help would be highly appreciated!